EL CAMÍ CAP A LA BIODINÀMICA

La transformació cap a una filosofia de vida i de treball

play_mini

Percebem la terra com un ens viu que necessita de tots els seus òrgans per funcionar adequadament.

PRELUDI

A finals del segle XX, la instauració generalitzada del monocultiu, l’ús abusiu de productes sistemàtics i la conseqüent desaparició de la vida animal i vegetal al sòl i subsòl van fer imprescindible la recerca d’alternatives.  Un replantejament de valors i de l’ordre de les coses que exigia fer canvis transcendentals i permanents amb el fi de no perdre el més gran dels llegats: la terra.

IDENTITAT DEL TERRITORI

Va ser així com vam començar a aprofundir en l’estudi dels nostres sòls de la mà de Lydia i Claude Bourguignon “consultors especialitzats en microbiologia de sòls”, amb l’objectiu de recuperar la vida a la terra per així seguir reflectint en els nostres vins la identitat del territori. Per això treballem des dels preceptes de l’agrologia, disciplina basada en la minuciosa observació i tractament dels factors que influeixen en la nostra terra i en el seu hàbitat. Compendi de l’agricultura ecològica i biodinàmica.

DE L’ECOLOGIA A LA BIODINÀMICA

Després de la nostra experiència en agricultura ecològica, iniciada l’any 2005, va arribar la biodinàmica, que ha implicat la recuperació i la integració de l’univers que compon el nostre entorn: la terra, el regne vegetal, el regne animal, la influència dels astres i l’ésser humà.